طراحی وب سایت | Spnoy طراحی وب سایت | Spnoy طراحی وب سایت | Spnoy
قالب وردپرس talar.org

تالار

طراحی سایت و قالب اختصاصی وب سایت تالار با استفاده از سیستم مدیریت محتوا وردپرس به صورت Multi-page

تاریخ: ۱۷ آبان, ۱۳۹۶
ازکی؟

ازکی؟

طراحی قالب اختصاصی سایت ازکــی؟ و اجرای کامل صفحات وب سایت به صورت HTML و CSS

تاریخ: ۲۵ شهریور, ۱۳۹۶
کالا لیست

کالا لیست

طراحی قالب اختصاصی سایت کالا لیست و اجرای کامل صفحات وب سایت به صورت HTML و CSS

تاریخ: ۲۴ شهریور, ۱۳۹۶
طراحی سایت فرش

فرش ایرانی

طراحی  سایت و قالب اختصاصی با استفاده از سیستم مدیریت محتوا وردپرس

تاریخ: ۲۴ شهریور, ۱۳۹۶
طراحی سایت ایرانیان شف

Iranian Chef

طراحی قالب اختصاصی سایت ایرانیان شف با استفاده از سیستم مدیریت محتوا وردپرس

تاریخ: ۲۴ شهریور, ۱۳۹۶
قالب وردپرس Atrisa

Atrisa

طراحی قالب اختصاصی با استفاده از سیستم مدیریت محتوا وردپرس به صورت Single-page

تاریخ: ۲۴ شهریور, ۱۳۹۶
قالب وردپرس Arosha

Arosha

طراحی قالب اختصاصی با استفاده از سیستم مدیریت محتوا وردپرس به صورت Single-page و Multi-page

تاریخ: ۲۴ شهریور, ۱۳۹۶

NAVA

طراحی قالب اختصاصی وردپرس در زمینه موسیقی به صورت فایل PSD

تاریخ: ۲۴ شهریور, ۱۳۹۶
طراحی سایت عروس

عروس

طراحی سایت و قالب اختصاصی سایت عروس.کو با استفاده از سیستم مدیریت محتوا وردپرس

تاریخ: ۲۵ شهریور, ۱۳۹۶

nikka

طراحی قالب اختصاصی Portfolio با استفاده از سیستم مدیریت محتوا وردپرس

تاریخ: ۲۴ شهریور, ۱۳۹۶